Forum Instytutu Matematycznego UWr

Teraz jest wtorek, 12 listopada 2019 17:00

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 8 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: sobota, 07 marca 2015 9:27 
Offline

Dołączył(a): czwartek, 27 maja 2004 13:48
Posty: 1191
W dniach 1-6 marca trwała rekrutacja do NZS na naszej uczelni. Niezorientowanym wyjaśnię, że NZS to organizacja studencka, Niezależne Zrzeszenie Studentów. Cała akcja zdziwiła mnie. Zawsze myślałem, że organizacje studenckie, takie jak np. NZS, są otwarte dla nowych członków. A tu zaskoczenie: NZS jest jakby tylko "uchylone", bo rekrutuje nowych członków w ramach specjalnych akcji, co sugeruje, że potem już zapisać się do niego nie można.
W moich studenckich czasach do różnych organizacji studenckich po prostu się wstępowało, były one otwarte dla każdego studenta. Teraz wygląda to inaczej... Trochę tak, jak rekrutacja na studia. By zarekrutować się do NZS trzeba wypełnić formularz, gdzie obowiązkowo trzeba odpowiedzieć np. na takie pytania:
"Dlaczego zdecydowałeś się aplikować do NZS?"
Hmm, zwróćcie Państwo uwagę: nie "wstąpić do NZS", tylko "aplikować". Tak jak aplikuje się o jakąś posadę...
I dalej:
"Który z naszych projektów podoba Ci się najbardziej i dlaczego?"
"Jakie są twoje zainteresowania?"
Być może w formularzu są dalsze pytania, ale przeglądarka jakoś już dalej go nie przewija, więc są dla mnie niewidoczne.
Kto wie, o co NZS pyta tam kandydatów na członków.

Zaintrygowała mnie ta sytuacja. Dlatego zajrzałem do dokumentów. Dowiedziałem się, że mamy tu do czynienia nie z NZS, lecz ściśle rzecz biorąc z NZS UWr. Wygląda na to, że NZS ogólnopolskie rozpadło się na niezależne organizacje uczelniane. Może i dobrze. Zajrzałem do Statutu NZS UWr. Czytamy w nim m.in:

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym NZS UWr może zostać każdy student i doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, który nie ukończył 28 roku życia.

§ 13
1. Podstawą do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie do Zarządu NZS UWr deklaracji członkowskiej.
2. Zarząd NZS UWr rozpatruje deklaracje w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
3. Członkostwo nadaje się na mocy uchwały Zarządu NZS UWr.
4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, wnioskujący ma prawo do odwołania się do Komisji Rewizyjnej.

Właśnie, podstawą do przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji członkowskiej, nie zaś wypełnianie formularza z różnymi pytaniami jak wyzej. Być może formularz rekrutacyjny jest sprzeczny ze Statutem NZS UWr?

W Statucie NZS UWr nie ma mowy o organizacji "Niezależne Zrzeszenie Studentów". Jak napisałem wyżej, pomyślałem, że NZS rozpadło się na organizacje uczelniane. Okazuje się, że nie. NZS istnieje nadal, łatwo znaleźć jego stronę internetową.
Wygląda na to, że NZS oraz NZS UWr to zupełnie inne organizacje.
Ta sytuacja jest dziwna, wygląda to tak, jakby ktoś powołał na UWr organizację studencką o nazwie zbliżonej do organizacji NZS (która to organizacja ma długie tradycje, sięgające roku 1980, i związany z tym rozpoznawalny wizerunek). Organizacja NZS UWr na swojej stronie wyraźnie odwołuje się do organizacji NZS. Związek NZS UWr z NZS nie jest jednak jasny. Formalnie są to dwie różne organizacje. Każda z nich ma np. odrębny statut. Terenem działania każdej z nich jest cały obszar Polski, moga być więc względem siebie konkurencyjne. Sytuacja jest zagmatwana.

Ciekawe, czy na naszym Wydziale są członkowie którejś z tych organizacji.

Niezależnie od tych wątpliwości życzę wszystkim członkom wszystkich studenckich organizacji sukcesów w ich działaniach.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 08 marca 2015 3:37 
Offline

Dołączył(a): środa, 29 czerwca 2011 10:03
Posty: 20
Płeć: kobieta
Ludomir Newelski napisał(a):
"Który z naszych projektów podoba Ci się najbardziej i dlaczego?"
"Jakie są twoje zainteresowania?"


Ciekawe, czy "niewłaściwe" (niezgodne z polityką NZS UWr) odpowiedzi na te pytania mogą być podstawą do nieprzyjęcia.

Po przeczytaniu statusów wydaje się, że jest to jedna organizacja - NZS (Status NZS http://www.nzs.org.pl/o-nzs/statut-nzs.html) .

Najpierw skróty :
§ 7a

Skróty

1. Użyte w Statucie skróty oznaczają:
1) KZD– Krajowy Zjazd Delegatów;

2) NKZD – Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów;

3) ZK – Zarząd Krajowy;

4) KK – Komisja Krajowa;

5) KKR – Krajowa Komisja Rewizyjna;

6) KW – Komisja Wyborcza;

7) OU – Organizacja Uczelniana;

8) WZC – Walne Zebranie Członków;

9) NWZC – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków;

10) Zarząd OU – Zarząd Organizacji Uczelnianej;

11) UKR – Uczelniana Komisja Rewizyjna;

12) OR – Organizacja Regionalna.

Co do procesu rekrutacji:
§11

Członkowie, nabycie członkostwa

1. Członkiem NZS może zostać student lub doktorant, popierający cele NZS oraz deklarujący chęć czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

2. skreślony

3. Członków przyjmuje w drodze uchwały właściwy, ze względu na miejsce studiów, Zarząd OU po okresie minimum jednego miesiąca aktywnej pracy studenta lub doktoranta na rzecz NZS.

§23

Skład Komisji Krajowej

1. KK składa się z Przewodniczących OU .

2. Przewodniczący OU staje się członkiem KK w dniu KZD, pod warunkiem, że dana OU dokonała formalności rejestracyjnych przy ZK po WZC OU, a przed KZD.

3. Rejestracja OU i jej władz przy ZK następuje w drodze uchwały ZK po dokonaniu formalności rejestracyjnych przez daną OU.

(...)

ROZDZIAŁ VI

Jednostki organizacyjne NZS

§28

1. Jednostkami organizacyjnymi NZS są:
1) Organizacje Uczelniane;

2) Organizacje Regionalne ...

2. Jednostki organizacyjne NZS mogą posiadać osobowość prawną na podstawie uchwały ZK.

3. Jednostki organizacyjne NZS prowadzące działalność gospodarczą, prowadzą ją na własny rachunek, podejmując zobowiązania jedynie do wysokości określonej wartością majątku powstałego wskutek prowadzenia tej działalności.

(...)

§ 29

Organizacje Uczelniane

1. OU powoływane są w drodze uchwały ZK na wniosek co najmniej 10 członków założycieli.

2. OU powinna uczestniczyć w życiu uczelni wyższej, na terenie, której działa.

3. W danej uczelni wyższej może działać tylko jedna OU NZS, za wyjątkiem filii uczelni, w których mogą powstawać oddzielne OU NZS.

4. Członkiem założycielem OU może być tylko student lub doktorant danej uczelni.

5. Członkiem OU może być co do zasady tylko student danej uczelni. Wyjątek stanowią:

1) studenci uczelni, na których nie ma OU NZS;

2) studenci, którzy uzyskają zgodę KKR na członkostwo w OU działającej na innej uczelni niż ich macierzysta.

(...)

§32

Kompetencje Zarządu Organizacji Uczelnianej NZS

1. Do kompetencji Zarządu OU należy:

1) uchwalanie i realizacja bieżących planów działania OU;

2) zarządzanie majątkiem i finansami OU;

3) przyjmowanie członków;

4) reprezentowanie OU i działanie w jej imieniu;

5) utrzymywanie stałego kontaktu z ZK NZS;

6) wspólna odpowiedzialność za majątek danej OU.

2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu OU należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Zarządu OU;

2) reprezentowanie Zarządu OU;

3) pełnienie funkcji delegata na KZD i NKZD;

4) pełnienie funkcji członka KK;

5) zwoływanie posiedzeń Zarządu OU, w terminach uzgodnionych z pozostałymi członkami Zarządu OU, co najmniej raz na miesiąc w trakcie roku akademickiego z wyłączeniem lipiec, sierpień i wrzesień.

(...)


co moim zdaniem wyjaśnia sytuację NZS UWr :)

edit

Na stronie rekrutacji NZS UWr (http://nzs.uni.wroc.pl/rekrutacja-2/ ) jest jeszcze kilka pytań, w tym (korzystam z Mozilli, można przewijać) : "W jakich dniach jesteś dostępny/dostępna na rozmowę rekrutacyjną? *"
czyli musimy wypełnić poprawnie Formularz rekrutacyjny i przejść pozytywnie rozmowę rekrutacyjną.

Jak się to ma do złożenia deklaracji członkowskiej zgodnie z §13 Statusu NZS UWr - nie wiem.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 08 marca 2015 8:42 
Offline

Dołączył(a): czwartek, 27 maja 2004 13:48
Posty: 1191
@tormenta89: Rzeczywiście, Statut (nie: Status!) NZS (tego ogólnoposkiego) sugeruje, że NZS UWr może być "organizacją uczelnianą NZS". Stan faktyczny to jednak co innego niż sugestie. Status quo organizacji NZS UWr jest określony przez jej statut, a w tym statucie nie ma żadnego odniesienia do organizacji o nazwie NZS. Wobec tego w sensie formalnym są to dwie różne, niezwiązane ze sobą organizacje.
I organizacje te różnią się chyba nieco ideowo. Np. Statut NZS przewiduje instytucję kapelana:

§17
Kapelan Krajowy NZS
1. NZS może posiadać Kapelana Krajowego.
2.Rzymskokatolicki Kapelan jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego,
jako właściwego dla siedziby władz centralnych NZS Biskupa Ordynariusza, na wniosek
Przewodniczącego NZS.
3. Kapelan Krajowy pełni zwyczajową posługę duszpasterską wobec NZS. Przez Kapelana
Krajowego realizowane są wszystkie potrzebne Zrzeszeniu relacje z Kościołem rzymsko–
katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.
4. Kapelan Krajowy może:
1) uczestniczyć w posiedzeniach władz i zebraniach członków NZS na ich zaproszenie;
2) wyrażać opinie dotyczące moralnego wymiaru działalności Zrzeszenia i pełnić funkcję
konsultacyjną dla władz NZS w wymienionym zakresie.
5. OU mogą posiadać kapelanów powoływanych przez właściwego dla danej uczelni Biskupa
Ordynariusza lub osób w świetle przepisów prawa wyznaniowego z nim zrównanych na
wniosek Zarządu OU po konsultacji z Kapelanem Krajowym. Ich kompetencje w odniesieniu
do konkretnej uczelni są takie same, jak Kapelana Krajowego do całości organizacji.

Statut NZS UWr takiej instytucji nie przewiduje... Kolejna ciekawostka: Statut NZS ma dwa załączniki, które jednak dziwnym trafem nie są udostępnione publicznie. Tzn. ze strony NZS można ściągnąć tylko sam Statut, bez załączników (pomimo wprowadzającej w błąd nazwy linka, która sugeruje coś innego). A Załącznik nr 2 do tegoż Statutu to właśnie Deklaracja Ideowa... Więc ta deklaracja pozostaje tajna...

Podsumowując: wygląda na to, że w praktyce NZS UWr pełni funkcję "organizacji uczelnianej NZS", w sensie Statutu NZS. Niestety, w sensie formalno-prawnym tak nie jest, gdyż Statut NZS UWr nie wspomina o żadnym związku z czy zależności od NZS.

Przy okazji chciałbym przypomnieć studentom, że jako tacy tworzą oni wszyscy Samorząd Studentów, który ich reprezentuje, dba o ich prawa itd. Oprócz Samorządu Studentów w uczelni mogą działać organizacje i stowarzyszenia studenckie. Przykładem jest tu właśnie NZS UWr.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 08 marca 2015 13:48 
Offline

Dołączył(a): środa, 29 czerwca 2011 10:03
Posty: 20
Płeć: kobieta
Przepraszam za błąd.
W takim razie NZS UWr bezprawnie używa nazwy i znaku graficznego, chronionego prawem.
Statut NZS:

§6

Nazwa i znak graficzny

1. Nazwa, skrót nazwy i znak graficzny autorstwa Janusza Smacznego, do którego majątkowe
prawa autorskie wraz z prawami zależnymi zostały przeniesione na NZS, podlegają ochronie
prawnej.
itd.

Z ciekawostek: sprawdziłam jak przebiega rekrutacja na NZS PWr ( http://www.nzs.pwr.wroc.pl/index.php/rekrutacja )
Np. "Spotykasz się z Zarządem na luźnej rozmowie, na której zadajemy Ci parę pytań dlaczego tak bardzo Ci zależy. A może postawimy na jakieś testy sprawnościowe? Albo każemy Ci wygłosić jakąś przemowę? Generalnie nie wiesz, czego się możesz spodziewać"
Po tej rozmowie (etap III ) dalej jesteśmy tylko "sympatykami", a nie "członkami NZS PWr" i w zasadzie nie wiadomo, kiedy się nimi staniemy:
"Kiedy uznamy, że jesteś gotowy, że wystarczająco się już wykazałeś, zostaniesz członkiem OU NZS PWr." . (brzmi sekciarsko...)
Pytania z formularza zgłoszeniowego - https://docs.google.com/forms/d/15bNANF ... Q/viewform
m.in. pytania o ukończone kursy, szkolenia, znajomość języków obcych i języków programowania. Z ciekawszych:
"Masz 100 zł i musisz przygotować kolację dla Zarządu NZS PWr (5 osób), co ugotujesz? " (wymagana umiejętność gotowania), "Co można zrobić z 3 kubeczków plastikowych, 10 spinaczy, bakłażana i młotka?", "Wymyśl tekst, którego nie powstydziłby się sam Król Julian. ", "Co to jest przyczłap?"

Statut NZS PWr - http://www.nzs.pwr.wroc.pl/Pobieralnia/statut.pdf A właściwie Statut NZS (ale krótszy od "głównego") ??

W KOŃCU -Załącznik 2 - Deklaracja Ideowa NZS (str 15) Bardzo ciekawa, zachęcam do przeczytania! To by wyjaśniało funkcję kapelana. (A wydawało mi się, że NZS jest "niezależne", apolityczne i areligijne ; widocznie źle mi się wydawało ;) )

Statut NZS (PWr) wszedł w życie 7.06.2008r, w Statucie NZS ("głównym") nie znalazłam tej informacji, więc dalej nie wiadomo, który obowiązuje.

EDIT

Sprawdziłam jak przebiega rekrutacja na innych uczelniach, jest wieloetapowa:

UE Wrocław (http://www.nzs.ue.wroc.pl/rekrutacja/)
"Jak dziś pamiętam moją rekrutację do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Adrenalina i podniecenie towarzyszyły mi przez wszystkie trzy etapy. Na końcu stres w oczekiwaniu na telefon z odpowiedzią. Dostałam się i dziś wiem, że rekrutowanie do NZSu było najlepszą decyzją jaką mogłam podjąć."

Statutu UE nie znalazłam;
Statut NZS SGH jest, ale bez deklaracji ideowej.
NZS UW - najciekawszy - http://nzs.uw.edu.pl/o-nas/statut-nzs-uw/ . Wiadomość o deklaracji ideowej - (Załącznik nr 1) lub odnośnik ze strony głównej - http://nzs.uw.edu.pl/deklaracja-ideowa/


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 08 marca 2015 20:01 
Offline

Dołączył(a): czwartek, 27 maja 2004 13:48
Posty: 1191
"Zdziwniej i zdziwniej" (jak powiedziała Alicja w Krainie Czarów, wg tłumaczenia Macieja Słomczyńskiego).


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 08 marca 2015 21:01 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 24 września 2009 21:38
Posty: 911
Płeć: mężczyzna
tormenta89 napisał(a):
(A wydawało mi się, że NZS jest "niezależne", apolityczne i areligijne ; widocznie źle mi się wydawało ;) )

Z tą apolitycznością to gruba pomyłka. Deklaracja ideowa brzmi wręcz jak szkielet programu (nie radykalnie, ale zdecydowanie prawicowej) partii politycznej.

Zwłaszcza ostatni punkt wydaje się nie na miejscu.
Cytuj:
Państwo ma obowiązek zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo, w związku z czym konieczne jest
zaostrzenie karalności oraz wzrost skuteczności funkcjonowania aparatu ścigania.

Może w następnej wersji będą proponowali konkretne nowelizacje kodeksu karnego?


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015 23:07 
Offline

Dołączył(a): poniedziałek, 16 marca 2015 22:49
Posty: 1
Płeć: mężczyzna
Dzień dobry wszystkim!

Jestem aktualnym przewodniczącym NZS UWr, a link do tej dyskusji dostałem od jednej z byłych członkiń naszej organizacji. Chciałbym wyjaśnić / sprostować pojawiające się tutaj wątpliwości o proces rekrutacyjny, nasz status względem NZS, a także słowa, że NZS UWr bezprawnie używa loga NZS, co oczywiście jest nieprawdą.

Zacznijmy od kwestii najważniejszych, a więc od naszego statusu prawnego. NZS i NZS UWr są w dużej mierze ze sobą związane – statut ogólnopolski NZS wiąże również naszą organizację. Tak więc nasz statut powinien być zgodny ze statutem ogólnopolskim, jako aktem wyższego rzędu. Można powiedzieć, że jesteśmy jednostką terenową NZS, choć w gruncie rzeczy mamy bardzo dużą autonomię działań – przede wszystkim poprzez przeprowadzanie projektów. Jednocześnie działamy jako stowarzyszenie i posiadamy osobowość prawną, a także jesteśmy zarejestrowani przy Uniwersytecie Wrocławskim (nasze logo to połączone logo NZS i UWr).

Podstawą wykorzystywania loga NZS jest coroczna rejestracja przy Zarządzie Krajowym NZS (poprzez przesłanie do Zarządu Krajowego m.in. nowych deklaracji członkowskich i uchwał z Walnego Zgromadzenia Członków).

NZS to przede wszystkim organizacja studencka, do której należą osoby o różnorodnych poglądach politycznych: od lewicy, do prawicy, a także poprzez osoby, które polityką zupełnie się nie interesują. Rzeczywiście, istnieje coś takiego jak deklaracja ideowa, ale wzbudza ona wśród NZSiaków bardzo rozbieżne emocje: dla niektórych jest to pozostałość historyczna, dla innych zupełnie zbędny dokument, a jeszcze inni w jakimś stopniu się z nią identyfikują. Nie zdziwię się, jeżeli w ciągu kilku lat deklaracja ideowa zupełnie zniknie, bo już teraz nie pełni właściwe żadnej większej roli w umysłach sporej części NZSiaków.

Jeżeli chodzi o proces aplikacyjny, to wygląda on tak jak wygląda, z prostej przyczyny. Jeszcze nie tak dawno przyjmowaliśmy do NZS UWr wszystkich którzy chcieli do nas wstąpić. Nie sprawdziło się to, ponieważ studenci bardzo łatwo przychodzili i bardzo łatwo odchodzili, przenosząc pracę na osoby, który miały jej już wystarczająco, co bywa trudne przy długotrwałych projektach. Proces rekrutacyjny spowodował, że do organizacji dostają się przede wszystkim osoby które chcą działać. I rzeczywiście – znacznie mniej osób rezygnuje z działania w NZS UWr, a wielu zostaje tu na co najmniej kilka lat swojego, studenckiego życia. Nie ma tu żadnego haczyka, ani ukrytej filozofii, nie odrzucamy nikogo, ze względu na politykę NZS UWr (jak sugerowała tormenta89), bo po prostu nie prowadzimy żadnej polityki. Staramy się przyjmować ludzi którzy chcą działać, co po wielu zwyczajnie widać.

Przejście procesu rekrutacyjnego nie oznacza zostania członkiem – najpierw, otrzymuje się status sympatyka organizacji. Następnie po ok. pół roku, jeżeli dana osoba czynnie działa, otrzymuje status członka, oraz związane z tym prawa i obowiązki - właśnie poprzez złożenie deklaracji członkowskiej. Okres półroczny wynika z tego, że członkostwa wręczamy zawsze na jednej z dwóch oficjalnych uroczystości: gali podsumowującej roczną działalność organizacji i na spotkaniu wigilijnym.

Jeżeli ktoś nie do końca kojarzy nasze działania, to są to m.in. akcja honorowego krwiodawstwa – Wampiriada, organizowanie darmowych szkoleń dla studentów wrocławskich uczelni w ramach Drogowskazów Kariery, organizowanie spotkań na Uniwersytecie Wrocławskim z autorytetami, bądź ciekawymi osobami w ramach projektu Nic o Nas Bez Nas, promowanie muzycznych, studenckich talentów (Akademicki Rock), czy też organizowanie dnia dziecka dla dzieci z świetlic środowiskowych (Akademia Młodych Naukowców). Staramy się działać przede wszystkim dla studentów, ale również godnie reprezentować Uniwersytet Wrocławski (np. jako członkowie pocztu sztandarowego UWr). Kto miał styczność z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, zdaje sobie sprawę, że trudno tu doszukiwać się jakichkolwiek związków z polityką.

Mam nadzieję, że rozwiałem Państwa wątpliwości. Jeżeli pozostały – proszę o kontakt. Wydaje się to lepszą formą zaspokajania wiedzy, niż sugerowanie niesprawdzonych, sensacyjnych informacji, które lubią być następnie powtarzane.

Pozdrawiam serdecznie!


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019 8:01 
Offline

Dołączył(a): czwartek, 27 maja 2004 13:48
Posty: 1191
Wczoraj (w sobotę 16 marca 2019) w Instytucie odbywał się ogólnokrajowy zjazd NZS. Odświeżam więc wątek sprzed kilku lat. Może kogoś zainteresuje ta organizacja... Deklaracja Ideowa NZS pozostała bez zmian: http://nzs.org.pl/wp-content/uploads/do ... wa_NZS.pdf


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 8 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
cron
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL